Eenvoud loont!
Ook in arbo- en verzuimbeleid.
Maak nu een afspraak
Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018

ArboAnders heeft het 10-stappenplan doorlopen

 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat vanaf die datum in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt, hiermee komt de Wet bescherming persoonsgegevens te vervallen. Graag brengen wij u op de hoogte van de stappen die ArboAnders heeft ondernomen om te voldoen aan de eisen van de AVG.

Aan de hand van het stappenplan van de Autoriteit Persoongegevens (AP) geven we aan welke stappen ArboAnders heeft ondernomen. Dit kunt u lezen in onderstaande updates & bijlage.

Update 5 juli 2018 Medewerkerssheet beveiligen met wachtwoord

Update 17 mei 2018 Stappenplan AP

Update 26 april 2018

Update 19 april 2018 Wijziging standaard telefonisch contact

Update 22 maart 2018

Update 1 maart 2018

Bijlage: nieuwsbrief 1 van 8 februari 2018.