Eenvoud loont!
Ook in arbo- en verzuimbeleid.
Maak nu een afspraak
Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018

Welke stappen onderneemt ArboAnders?

Welke stappen onderneemt ArboAnders?

 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat vanaf die datum in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt, hiermee komt de Wet bescherming persoonsgegevens te vervallen. Graag brengen wij u op de hoogte van de stappen die ArboAnders heeft ondernomen of nog gaat ondernemen om tijdig te voldoen aan de eisen van de AVG.

Aan de hand van het stappenplan van de Autoriteit Persoongegevens geven we aan welke stappen ArboAnders heeft of gaat ondernemen. Dit kunt u lezen in de bijlage.

Update 26 april 2018

Update 22 maart 2018

Update 1 maart 2018

Bijlage: nieuwsbrief 1 van 8 februari 2018.