Vanuit ArboAnders

COVID maatregelen opnemen in uw actuele RI&E?

In de afgelopen weken zijn er COVID uitbraken geweest bij een aantal van onze klanten. Het bleek dat een deel van de betrokken werknemers de besmetting op de werkvloer heeft opgelopen. Wanneer er meerdere werknemers uit een bedrijf besmet zijn, wordt de GGD ingeschakeld om mee te kijken hoe de besmettingen tot stand gekomen zijn. De GGD zal dan altijd vragen om een actuele RI&E en een plan van aanpak om de COVID besmettingen te voorkomen. Mocht de GGD tot de conclusie komen dat een bedrijf te weinig doet om de juiste maatregelen te treffen of besmettingen te voorkomen, dan kan op last van de GGD het bedrijf in kwestie gesloten worden! 

Wij wijzen u daarom op het het belang van een actuele RI&E waarin de maatregelen die u treft om COVID besmettingen te voorkomen, zijn opgenomen. Tevens is het verstandig om deze maatregelen te laten toetsen door onze arbeidshygiënist. 

De belangrijkste maatregelen om COVID in uw bedrijf te voorkomen zijn: 

 • treffen van maatregelen 
 • voorlichting naar uw werknemers
 • instructie aan uw werknemers hoe deze maatregelen uit te voeren
 • toezicht op het naleven van de maatregelen 
 • EN  indien nodig handhaving (sanctiebeleid) 

Kort samengevat: maatregelen, voorlichting, instructie, toezicht en handhaving. 

Heeft u nog vragen over uw actuele RI&E dan adviseren wij u met ArboAnders contact op te nemen. 


ArboAnders biedt geen sneltesten aan
Gezien alle kennis en vaardigheden die gevraagd worden en het moeten inrichten van een goede teststraat, heeft ArboAnders besloten deze dienst niet aan te bieden aan haar klanten. Inmiddels zijn er voldoende professionele teststraten ingericht. 

Mocht uw werknemer postitief getest worden, is het van belang ArboAnders hierover te informeren. Dit helpt ons bij onze eigen registratie en statistiek, maar ook kunnen wij u en uw werknemer begeleiden. Uiteraard kunt u bij het opstellen van dit medisch beleid ondersteuning vragen aan ArboAnders. 

Voor informatie kunt u terecht op de RIVM site lci.rivm.nl/covid-19-testen-binnen-bedrijven / rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen


Fysieke consulten omgezet naar telefonische consulten
Vanaf 30 september zijn alle fysieke consulten omgezet naar telefonische of beeldconsulten. 


Commerciële testen
ArboAnders krijgt veel vragen over het kunnen uitvoeren van commerciële COVID-19 testen, mede door de drukte bij de reguliere teststraten en de lange wachttijd voordat er een test uitgevoerd kan worden.

Het RIVM heeft een duidelijke uitspraak gedaan over deze testen: Sneltesten zijn niet betrouwbaar!
"Een serologische sneltest kopen bij een commerciële aanbieder om te kijken of je het virus al gehad hebt? Dat is geen goed idee. Er zijn veel van deze zogenaamde sneltesten in omloop. Uit onderzoek blijkt dat deze testen niet betrouwbaar zijn. Tot nog toe zijn geen van deze door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzochte sneltesten geschikt voor diagnostiek bij individuele patiënten of voor thuisgebruik. Daarom is het RIVM terughoudend bij het in behandeling nemen van evaluatieverzoeken van sneltesten. Ook de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) heeft hier een bericht over naar buiten gebracht. Daarnaast wijst de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het gebruik van sneltesten ook af".

Advies reguliere testen: 
Vanuit GGDGHOR blijkt dat er meerdere keren per dag nieuwe plekken worden vrijgegeven om in te plannen. Probeer dus zelf vaker in te loggen of te bellen om een afspraak in te plannen. 


Tijdigheid richting UWV
ArboAnders heeft contact gezocht met het UWV over coulance bij het niet tijdig indienen van bijvoorbeeld WIA aanvragen of het uitvoeren van acties zoals arbeidsdeskundigenonderzoek of 2e spooractiviteiten.

Het UWV geeft aan dat er digitaal veel mogelijk is. Zij verwachten dat er creatief gekeken wordt naar hoe acties wel uitgevoerd kunnen worden. Er is echter ook aangegeven dat er met enige coulance naar te late acties gekeken wordt, MITS er goed onderbouwd is waarom zaken niet gelukt zijn of niet tijdig konden worden uitgevoerd. Zorg er voor dat u het re-integratiedossier goed bijhoudt.

Kwetsbare gezondheid
Hierbij ontvangt u meer informatie over de groep mensen met een kwetsbare gezondheid en hoe hiermee om te gaan. Houd u er rekening mee dat het per persoon erg kan afhangen door de ernst van de onderliggende medische situatie. Bij vragen kunt u contact opnemen met ArboAnders.

Mensen met kwetsbare gezondheid
Mensen ouder dan 70 jaar worden sowieso in de risicogroep ingeschaald.

Bij werknemers ouder dan 18 jaar moet men volgens de richtlijnen bij de volgende aandoeningen rekening houden met een (mogelijk) vergrote kans op een ernstig ziektebeloop:

 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • chronische hartaandoeningen;
 • slecht gereguleerde diabetes mellitus;
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
 • een hiv-infectie in overleg met de hiv-behandelaar.
 • Zwangeren lijken volgens de al bekende informatie geen extra risico te lopen, maar vanuit de bescherming voor moeder en kind mag van een zwangere niet verwacht worden dat zij in contact komt met COVID-19 patienten en/of besmette materialen.

Kwetsbare medewerkers hebben vanuit de arbowet recht op extra bescherming bij risicovolle werkzaamheden. Wat dan van belang is:

 • goede opvolging van maatregelen en adviezen, eventueel met aanvullende voorzorgsmaatregelen en goede instructie.
 • directe collega’s op de hoogte brengen, zodat zij rekening kunnen houden met hun collega’s met een kwetsbare gezondheid.
 • geen klachten: bij het goed opvolgen van adviezen en geen verhoogd risico in het werk kan de medewerker met een kwetsbare gezondheid zijn/haar werk blijven doen.

Is er wel sprake van een verhoogd risico op besmetting in het werk en is er geen extra bescherming mogelijk, dan moeten mensen met een kwetsbare gezondheid vrijgesteld te worden van het eigen werk en dient hen vervangend werk aangeboden te worden.

Bij medewerkers met kwetsbare mensen in hun omgeving gelden dezelfde spelregels: geen klachten, goed adviezen opvolgen en geen groter risico, dan kan werken gewoon doorgaan.

Bij klachten van koorts, keelpijn, luchtwegen, hoesten, niezen, loopneus moet u uw medewerker naar huis sturen. Hij/zij kan thuis eventueel vervangende taken verrichten. Pas na minimaal 24 uur klachtenvrij te zijn geweest, kan deze medewerker terug naar eigen werk.