Eenvoud loont!
Ook in arbo- en verzuimbeleid.
Maak nu een afspraak

Onze trainingen

ArboAnders geeft diverse trainingen. Bekijk hieronder welke trainingen wij aanbieden.
Meld u vandaag nog aan!

Workshop Instemming en Privacy

Het zal u niet ontgaan zijn: op 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Maar, wat moet en kan de ondernemingsraad hier nu én in de toekomst mee? De rol van de ondernemingsraad bij privacy is namelijk bijzonder en door de complexiteit van wetgeving rondom privacy ook lastig. Wij zien dat ondernemingsraden hier in de praktijk nogal mee worstelen en daardoor mogelijk belangrijke zaken over het hoofd zien. Dat is niet vreemd, want om dit soort vraagstukken goed te kunnen behandelen en beantwoorden zijn zowel gedegen kennis van de rechten en plichten op grond van de WOR van belang, als van de bijzonderheden van de privacyregelgeving. In samenwerking met VWO advocaten en Stavoor organiseert ArboAnders daarom de workshop Instemming en Privacy.

Op dinsdagmiddag 13 november a.s. in Van der Valk in Zwolle.


Meer over deze training

Training preventiemedewerker

Veilig en gezond werken, daar kun je invloed op uitoefenen door aan de voorkant alles goed geregeld te hebben: preventie. Dit betekent een actuele RI&E en een Plan van Aanpak. In meer dan 50% van de bedrijven in Nederland is geen preventiemedewerker aangesteld. Vanaf 1 juli 2017 bent u verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen en op te leiden. Wat moet volgens de wijziging van de arbeidsomstandighedenwet?
Iedere organisatie moet in ieder geval één preventiemedewerker aanwijzen. Bij bedrijven tot 25 medewerkers mag de werkgever deze rol zelf vervullen, maar moet wel de benodigde training hebben gevolgd.

Op maandag 19 november is de volgende training in Zwolle.


Meer over deze training

Training basis beïnvloeden van verzuim

Als je als werkgever of leidinggevende te maken krijgt met verzuim word je geconfronteerd met allerlei regels, verplichtingen, belangen en emoties. Er wordt dan ook nog verwacht dat je in staat bent de juiste afwegingen te maken.

Natuurlijk is ArboAnders er om je hierbij te helpen. Maar je hebt ook zelf een rol. De werkgever is immers eindverantwoordelijk. Daarbij is verzuim te beïnvloeden. We vinden het belangrijk dat je keuzes maakt op basis van kennis en kunde, en je in staat bent een gedegen overweging te maken. Ook hier kunnen we je bij helpen. 

Op dinsdag 30 oktober 2018 om 9.30 uur is de volgende training bij ArboAnders in Joure.


Meer over deze training

Training beheersen van verzuim

De training 'Beheersen van verzuim- sturen op gedrag' is bedoeld voor leidinggevenden en P&O’ers die al enige kennis hebben betreft verzuimmanagement, bijvoorbeeld doordat ze de workshop 'Beïnvloeden van Verzuim' hebben gevolgd. Deze training gaat een stap verder.

De data en locatie voor 2018 zijn op dit moment nog niet bekend.


Meer over deze training