Eenvoud loont!
Ook in arbo- en verzuimbeleid.
Maak nu een afspraak

Informatie training Preventiemedewerker

ArboAnders verzorgt eendaagse trainingen voor preventiemedewerkers. Met deze training kan uw preventiemedewerker direct aan de slag. De preventiemedewerker is volledig opgeleid en weet welke taken hij moet uitoefenen.

Wat moet volgens de wijziging van de arbeidsomstandighedenwet?
Iedere organisatie moet in ieder geval één preventiemedewerker aanwijzen. Bij bedrijven tot 25 medewerkers mag de werkgever deze rol zelf vervullen, maar moet wel de benodigde training hebben gevolgd. 

De taken van de preventiemedewerker zijn:

 • Mede opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
 • Het adviseren van de OR/PVT over de te nemen maatregelen voor een goed arbobeleid
 • De afgesproken maatregelen (mede) uitvoeren
 • Verzorgen van voorlichting en onderricht over bewust, veilig en gezond werken
 • Opzetten van een managementsysteem
 • Registreren en onderzoeken van ongevallen
 • Signaleren van risicovolle situaties op de werkvloer
 • Beantwoorden van arbo-vragen van medewerkers uit de organisatie

Wil je ook verzuim voorkomen door focus op preventie? Wil je meer kennis en inzicht krijgen in arboregels? Wil je leren om op een praktische manier jouw rol te vervullen? Dan is onze training preventiemedewerker van grote waarde voor jou!

Training ‘op maat’, de opmaat naar betere verzuimpreventie
Elke cursist ontvangt voorafgaand aan de training een vragenlijst. Deze informatie wordt gebruikt om de training af te stemmen op de organisatie en de professionele achtergrond van de deelnemer.

De volgende onderwerpen worden in ieder geval behandeld:

 • Rol van de preventiemedewerker binnen het bedrijf
 • Arbo wetgeving
 • Arbo risico's
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Rol van de arbodienst
 • RI&E
 • Ongevallen en bijna-ongevallen
 • Noodplan
 • Voorlichting en onderricht
 • ​Praktische informatie en aanmeldformulier
 Maandag 7 oktober 2019  PEC Zwolle Stadion


Kosten: € 375,00 per persoon
Tijdstip: 09.00-16.30 uur
Inclusief: lunch, lesmateriaal en certificaat
Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 10

Aanmelden Preventiemedewerker