Eenvoud loont!
Ook in arbo- en verzuimbeleid.
Maak nu een afspraak

Informatie workshop Instemming en Privacy

In samenwerking met WVO advocaten organiseert ArboAnders een workshop Instemming & Privacy, speciaal gericht op de OR.

Instemming en Privacy
Het zal u niet ontgaan zijn: op 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Maar, wat moet en kan de ondernemingsraad hier nu én in de toekomst mee? De rol van de ondernemingsraad bij privacy is namelijk bijzonder en door de complexiteit van wetgeving rondom privacy ook lastig. Wij zien dat ondernemingsraden hier in de praktijk nogal mee worstelen en daardoor mogelijk belangrijke zaken over het hoofd zien. Dat is niet vreemd, want om dit soort vraagstukken goed te kunnen behandelen en beantwoorden zijn zowel gedegen kennis van de rechten en plichten op grond van de WOR van belang, als van de bijzonderheden van de privacyregelgeving. 

Workshop 13 november a.s.
In de workshop die op 13 november a.s wordt georganiseerd, staan dan ook het instemmingsrecht en privacy centraal. We staan uiteraard ook stil bij de andere WOR-zaken waarbij de ondernemingsraad te maken krijgt met privacy, maar we zoomen in op deze onderwerpen. Privacy komt vaker om de hoek kijken dan u denkt binnen uw organisatie en verdient dus volop de aandacht van de ondernemingsraad!

We beginnen met een inleiding op het instemmingsrecht, gevolgd door een inleiding op de AVG. Daarna duiken we de praktijk in: welke mogelijkheden heeft de ondernemingsraad als het gaat om privacy? Wat betekent privacy voor het instemmingsrecht, voor de praktijk in uw organisatie en dus voor de ondernemingsraad? We pakken een paar concrete onderwerpen die zeker voor verrassingen en eyeopeners zullen zorgen (denk aan ziekte en personeelsvolgsystemen). 

U leert beter instemmen (niet alleen waar het gaat om privacy-thema's, maar ook bij andere onderwerpen), u bent up-to-date voor wat betreft de wijzigingen in de nieuwe privacywetgeving en u krijgt een zeer praktisch en scherp zicht op de betekenis van privacy voor het OR-werk en in uw organisatie. Zo kunt u meer invloed uitoefenen en waakt u als ondernemingsraad over de privacy van uw collega's.

De workshop wordt verzorgd door mr. Annemarie Busse, advocate bij WVO Advocaten en mr. Corinne Theloosen, senior adviseur en jurist van Stavoor.

Annemarie Busse is al meer dan 12 jaar advocate arbeidsrecht en heeft volop proces- en advieservaring op het gebied van het arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. In de praktijk staat zij veelal werkgevers, maar ook werknemers en ondernemingsraden bij. Het komen tot een grondig uitgezochte maar ook praktische oplossing voor haar cliënten staat daarbij voorop.

Corinne Theloosen adviseert en begeleidt dagelijks ondernemingsraden, waarbij ze graag de vertaalslag naar de praktijk maakt en zo verheldert welke rol en positie de OR kan innemen. “Met resultaat beïnvloeden maakt het medezeggenschapswerk leuker, spannender en zinvoller. Een ondernemingsraad boekt het meeste resultaat als hij kansen ziet en de regie in handen neemt", aldus Corinne.
 

  13-11-2018   Van der Valk Zwolle

 

Kosten: € 295,00 per persoon
Tijdstip: 13.00-17.00 uur
 

Aanmelden Workshop Instemming en Privacy