Eenvoud loont!
Ook in arbo- en verzuimbeleid.
Maak nu een afspraak
Door verzuim te voorkomen, aan te pakken of schade te beperken is:

Verzuim te beheersen!

want: onze inzet levert iets op!

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Werkwijze van ArboAnders

Griet website AA.jpg

Eén aanspreekpunt
Onze verzuimmanager Griet Eisma en vele andere collega's zijn uw contactpersoon voor al uw vragen over verzuim. Uiteraard zorgt Griet ervoor dat alle wettelijke en sociale verplichtingen bewaakt worden. Waar nodig zet Griet– in overleg met u – andere specialisten in. Maar Griet kijkt verder dan dat!

Snelle werkhervatting
De verzuimmanager zoekt naar mogelijkheden om het verzuim zo laag mogelijk te houden. De verzuimmanager kijkt daarbij naar arbeidsmogelijkheden in plaats van beperkingen. Door deze eenvoudige werkwijze, die gericht is op snelle verantwoorde werkhervatting, staan wij garant voor concrete en blijvende resultaten.

Griet Eisma, verzuimmanager

Ons Zicht-op-verzuim model®

Ons Zicht-op-verzuim model® is een visuele vertaling van onze werkwijze. Onze slagvaardige manier van handelen, verandert mee met de fase waarin u en uw werknemer zich bevinden tijdens het verzuimproces.

jacqueline_59.jpg

Stap 1. Voorkomen

Wacht u tot problemen ontstaan of bent u deze voor?
Vaak zijn er vele mogelijkheden waarmee u invloed kunt uitoefenen om verzuim te voorkomen. Ik help u graag om meer inzicht te krijgen in deze beïnvloedbare factoren.

Overleg.png

Stap 2. Aanpakken

Denken in mogelijkheden!
Wij kijken liever naar de mogelijkheden die een werknemer nog heeft dan naar beperkingen. 
 

 

Aanpakken.png

Stap 3. Schade beperken

Heeft u voldoende regie op het verzuim?
Wanneer succesvolle re-integratie niet tot de mogelijkheden behoort, voeren wij de regie op de financiële schadelast.

 

ArboAnders heeft in de afgelopen jaar het Zicht-op-verzuim model ontwikkeld. De meeste klanten van ons, kennen ArboAnders vanuit de verzuimbegeleiding. Maar verzuim behelst veel meer dan dat. In het model is goed te zien welke factoren allemaal een rol spelen, voordat er hoe dan ook sprake is van verzuim. Met een goed beleid kan verzuim aan de voorkant worden voorkomen.

Een afspraak maken
is óók zo geregeld!

Plan snel een oriënterend gesprek in
met één van onze adviseurs.