Een gewone Arbodienst
maar dan anders
Wilt u contact met ArboAnders
Training

preventiemedewerker

en verzuim voorkomen door focus op preventie?

Informatie over: Preventiemedewerker

ArboAnders verzorgt eendaagse training voor preventiemedewerker. Wil je ook antwoorden op de volgende vragen?

 • Wil je verzuim voorkomen door focus op preventie?
 • Wil je meer kennis en inzicht krijgen in arboregels?
 • Wil je leren om op een praktische manier jouw rol te vervullen?

Met deze training kan de preventiemedewerker direct aan de slag. Elke cursist ontvangt voorafgaand aan de training een vragenlijst. Deze informatie wordt gebruikt om de training af te stemmen op de organisatie en de professionele achtergrond van de deelnemer.

Wat moet volgens de arbeidsomstandighedenwet?
Iedere organisatie moet in ieder geval één preventiemedewerker aanwijzen. Bij bedrijven tot 25 medewerkers mag de werkgever deze rol zelf vervullen, maar moet wel de benodigde training hebben gevolgd. 

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Rol van de preventiemedewerker binnen het bedrijf;
 • Arbo wetgeving;
 • Arbo risico's;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Rol van de arbodienst;
 • RI&E;
 • Ongevallen en bijna-ongevallen;
 • Noodplan;
 • Voorlichting en onderricht;
 • ​Praktische informatie en aanmeldformulier.

De taken van de preventiemedewerker zijn:

 • Mede opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E);
 • Het adviseren van de OR/PVT over de te nemen maatregelen voor een goed arbobeleid;
 • De afgesproken maatregelen (mede) uitvoeren;
 • Verzorgen van voorlichting over bewust, veilig en gezond werken;
 • Opzetten van een arbobeheersysteem;
 • Registreren en onderzoeken van ongevallen;
 • Signaleren van risicovolle situaties op de werkvloer;
 • Beantwoorden van arbo-vragen van medewerkers uit de organisatie.

Aanmelden voor deze training

Wilt u meer informatie over deze training, vul dan onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op. Ook kunt u zich direct aanmelden voor deze training.

Trainer
Uw trainer is Richard Twijnstra, veiligheidskundige

Praktische informatie

17 januari 2022
Zwolle
09.00 - 16.30 uur
405,00 per persoon (inclusief lunch, lesmateriaal en certificaat)
Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 10

 

11 april 2022
Joure
09.00 - 16.30 uur
405,00 per persoon (inclusief lunch, lesmateriaal en certificaat)
Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 10

Formulier