Een gewone Arbodienst
maar dan anders
Wilt u contact met ArboAnders
Verschillen jij en je werkgever van mening over de voortgang

van jouw re-integratie?

vraag een deskundigenoordeel aan

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Deskundigenoordeel

UWV logo.jpg

Als er een sprake is van een meningsverschil over re-integratie-inspanningen of als er behoefte is aan een deskundig oordeel over de uitvoering van het re-integratieplan kan zowel de werkgever als de werknemer bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Een onafhankelijke arts en/of arbeidsdeskundige van het UWV beoordelen de voorgelegde situatie. Daarbij maken ze gebruik van de informatie uit de probleemanalyse en het Plan van Aanpak. 

Het UWV geeft een oordeel over:

  • de arbeid-(on)geschiktheid;
  • re-integratie-inspanningen van de werknemer;
  • de re-integratie-inspanningen van de werkgever;
  • passend werk binnen het bedrijf.

Een deskundigenoordeel van het UWV levert geen bindend advies op, maar wordt wel meegenomen bij het beoordelen van de WIA-aanvraag.

Meer informatie over het deskundigenoordeel vind je op de webpagina's van Hulp bij re-integratie voor Particulieren en Hulp bij re-integratie voor Werkgevers.