Een gewone Arbodienst
maar dan anders
Wilt u contact met ArboAnders
Er is nog geen sprake van ziekte,

maar je hebt wel behoefte

om vertrouwelijk je probleem te bespreken

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Open spreekuur

Je bent nog niet ziek, of er is nog geen sprake van verzuim. Maar je wilt wel graag (vertrouwelijk) je probleem bespreken. Het open spreekuur is bedoeld voor werknemers die problemen hebben op het gebied van gezondheid en werk. Deze problemen kunnen uiteindelijk tot verzuim leiden. Met de bedrijfsarts bespreek je wat deze klachten zijn en waardoor ze volgens jou worden veroorzaakt. De bedrijfsarts zal op basis van dit gesprek een advies geven. Het advies wordt alleen met jouw toestemming teruggekoppeld aan uw werkgever. Dit kan wenselijk zijn om de situatie op te lossen en verzuim te voorkomen.

Klik hier om ons een email te sturen. Na ontvangst van de mail neemt onze adviseur arbeid en verzuim contact met u op voor het inplannen van een afspraak.