Een gewone Arbodienst
maar dan anders
Wilt u contact met ArboAnders
Wil jij het advies van de bedrijfsarts

laten toetsen?

vraag een second opinion aan

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Second opinion

Wanneer je het advies van de bedrijfsarts wilt toetsen bij een collega bedrijfsarts, kun je een second opinion aanvragen. Dit verzoek kun je bij ArboAnders aanvragen. Wanneer je hier gebruik van wilt maken, dien je eerst een afspraak te hebben met de eerste bedrijfsarts die het advies heeft uitgebracht. Jouw eerste bedrijfsarts zal je namelijk moeten doorverwijzen en moeten screenen of je in aanmerking komt voor het second opinion.

De second opinion arts zal, na jouw goedkeuring, zijn bevindingen bespreken met de eerste bedrijfsarts. De eerste bedrijfsarts mag zelf bepalen of hij het (afwijkende) advies van de second opinion (deels) overneemt. De eerste bedrijfsarts mag ook bij zijn eerste advies blijven.

Het is wel belangrijk om te weten dat zolang het proces loopt, het eerste advies van de eerste bedrijfsarts opgevolgd dient te worden. Het advies wordt niet tijdelijk opgeschort.