Een gewone Arbodienst
maar dan anders
Wilt u contact met ArboAnders
Verschillen jij en je werkgever van mening over de voortgang

van jouw re-integratie?

vraag een second opinion aan

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Second opinion

Als er een sprake is van een meningsverschil over re-integratie-inspanningen of als er behoefte is aan een deskundig oordeel over de uitvoering van het re-integratieplan kan zowel de werkgever als de werknemer bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Een onafhankelijke arts en/of arbeidsdeskundige van het UWV beoordelen de voorgelegde situatie. Daarbij maken ze gebruik van de informatie uit de probleemanalyse en het Plan van Aanpak. 

Het UWV geeft een oordeel over:

  • de arbeid-(on)geschiktheid;
  • re-integratie-inspanningen van de werknemer;
  • de re-integratie-inspanningen van de werkgever;
  • passend werk binnen het bedrijf.

Voor het afgeven van een deskundigenoordeel brengt het UWV aan werknemers € 100,- in rekening. Een deskundigenoordeel van het UWV levert geen bindend advies op, maar wordt wel meegenomen bij het beoordelen van de WIA-aanvraag.

Meer informatie over het deskundigenoordeel vind je op de webpagina's van Hulp bij re-integratie voor Particulieren en Hulp bij re-integratie voor Werkgevers.

Second opinion

Wanneer je het advies van de bedrijfsarts wilt toetsen bij een collega bedrijfsarts, kun je een second opinion aanvragen. Dit verzoek kun je bij ArboAnders aanvragen. Wanneer je hier gebruik van wilt maken, dien je eerst een afspraak te hebben met de eerste bedrijfsarts die het advies heeft uitgebracht. Jouw eerste bedrijfsarts zal je namelijk moeten doorverwijzen en moeten screenen of je in aanmerking komt voor het second opinion.

De second opinion arts zal, na jouw goedkeuring, zijn bevindingen bespreken met de eerste bedrijfsarts. De eerste bedrijfsarts mag zelf bepalen of hij het (afwijkende) advies van de second opinion (deels) overneemt. De eerste bedrijfsarts mag ook bij zijn eerste advies blijven.

Het is wel belangrijk om te weten dat zolang het proces loopt, het eerste advies van de eerste bedrijfsarts opgevolgd dient te worden. Het advies wordt niet tijdelijk opgeschort.