Wilt u contact met ArboAnders Een gewone Arbodienst
maar dan Anders
Verschilt u van mening over de voortgang ...

van uw re-integratie?

Vraag een second opinion aan

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Second opinion

unsplash_DSVhBdp5ABI.jpg

Verschilt u van mening met uw werkgever over de voortgang van uw re-integratie.

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen als er een verschil van mening bestaat over re-integratie-inspanningen of als er behoefte is aan een deskundig oordeel over de uitvoering van het re-integratieplan. Een onafhankelijke arts en/of arbeidsdeskundige van het UWV beoordelen de voorgelegde situatie. Daarbij maken zij gebruik van de informatie uit de probleemanalyse en het Plan van aanpak.

Het UWV geeft een oordeel over:

  • de arbeid-(on)geschiktheid;
  • re-integratie-inspanningen van de werknemer;
  • de re-integratie-inspanningen van de werkgever;
  • passend werk binnen het bedrijf.

Voor het afgeven van een deskundigenoordeel brengt het UWV aan werknemers € 100,- in rekening. Een deskundigenoordeel van het UWV levert geen bindend advies op, maar wordt wel meegenomen bij het beoordelen van de WIA-aanvraag.

Meer informatie over het deskundigenoordeel vindt u op de webpagina's:

Hulp bij re-integratie voor Particulieren en

Hulp bij re-integratie voor Werkgevers.

Second opinion

Wanneer u het advies van de bedrijfsarts wilt toetsen bij een collega bedrijfsarts, kunt u een second opinion aanvragen. Dit verzoek kunt u bij ArboAnders aanvragen. Wanneer u hier gebruik van wilt maken, dient er eerst een afspraak plaats te vinden met de eerste bedrijfsarts die het advies heeft uitgebracht. Uw eerste bedrijfsarts zal u namelijk moeten doorverwijzen en moeten screenen of u in aanmerking komt voor het second opinion.

De second opinion arts zal, na uw goedkeuring, zijn bevindingen bespreken met de eerste bedrijfsarts. De eerste bedrijfsarts mag zelf bepalen of hij het (afwijkende) advies van de second opinion (deels) overneemt. De eerste bedrijfsarts mag ook bij zijn eerste advies blijven.

Het is wel belangrijk om te weten dat zolang het proces loopt, het eerste advies van de eerste bedrijfsarts opgevolgd dient te worden. Het advies wordt niet tijdelijk opgeschort.