Eenvoud loont!
Ook in arbo- en verzuimbeleid.
Contact met ArboAnders?
Wijziging Arbeidsomstandighedenwet

Bent u al klaar voor...

de wijzigingen in de arbowet?

Wat verandert er precies?

 
 

Waarom deze wijziging in de Arbeidsomstandighedenwet?

Door de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds belangrijker om de beroepsbevolking duurzaam en verantwoord in te zetten. Door de arbeidsomstandighedenwet te wijzigen, wil de regering meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid creëren bij werknemers op het gebied van arbodienstverlening. Daarnaast wil de nieuwe wetgeving laten zien dat de bedrijfsarts een adviserende rol heeft in het geheel. De verantwoordelijkheid en de beslissende rol komt te liggen bij de werkgever.

ArboAnders heeft in de afgelopen jaar het Zicht-op-verzuim model ontwikkeld. De meeste klanten van ons, kennen ArboAnders vanuit de verzuimbegeleiding. Maar verzuim behelst veel meer dan dat. In het model is goed te zien welke factoren allemaal een rol spelen, voordat er hoe dan ook sprake is van verzuim. Met een goed beleid kan verzuim aan de voorkant worden voorkomen.