Een gewone Arbodienst
maar dan anders
Wilt u contact met ArboAnders
Diensten

Preventief Medisch Onderzoek

Periodiek meten van de belastbaarheid van medewerkers in relatie tot het werk

Preventief Medisch Onderzoek

Onder preventief medisch onderzoek (PMO) wordt verstaan het periodiek meten van mogelijke gevolgen in de belastbaarheid van medewerkers in relatie tot het werk. Dit onderzoek is direct gerelateerd aan de RI&E. Het PMO is meer preventief van aard.

Werkwijze
Veelal komt vanuit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) het advies voor om een PMO uit te voeren. Door medewerkers periodiek in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de PMO, krijgt de organisatie inzicht in de gezondheid van de medewerkers.

Een PMO wordt, afhankelijk van de risico’s in het werk en de wensen van de klant, samengesteld en bevat een aantal basiselementen;

  • het invullen van een gezondheidsvragenlijst door de medewerker
  • het bepalen van de Body Mass Index (lengte- en gewicht) als maat voor overgewicht
  • bloeddruk
  • vetpercentage en oogmeting

Onze PMO-adviseur bespreekt de ingevulde vragenlijst en de resultaten van het onderzoek met de medewerker.

Op basis van risico’s in het werk kunnen aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd:

  • Gehoortest. Hierbij wordt bepaald of er gehoorschade is. Dit is van belang bij medewerkers die in een lawaaiige omgeving werken.
  • Longfunctie. Hierbij wordt de functie van de longen gemeten. Dit is van belang bij medewerkers die in een stoffige omgeving werken, lassen of met gevaarlijke stoffen werken.
  • ECG. Hiermee wordt de functie van het hart bepaald.
  • Bloed. Een bloedonderzoek kan bestaan uit het meten van basisfuncties (lever- en nierfuncties) en onder andere cholesterol en glucose. Bij blootstelling aan bepaalde gevaarlijke stoffen kan de concentratie van deze stoffen in het bloed worden bepaald.
  • Urine. Bij urine onderzoek kan de aanwezigheid van eiwit, suiker en leukocyten (bloedcellen) worden bepaald. Bij blootstelling aan bepaalde gevaarlijke stoffen kan de concentratie van deze stoffen in de urine worden bepaald.

Aan het PMO kunnen onderdelen die te maken hebben met werkbeleving, plezier in het werk en leefstijl worden toegevoegd. Zo is het mogelijk om een conditietest uit te voeren of een lichamelijk onderzoek te laten doen door een bedrijfsfysiotherapeut.

Op basis van het onderzoek stelt onze PMO-adviseur (in verband met privacy vanaf 15 deelnemers in dezelfde functie en/of afdeling) een rapport op.

Vragen?

Bel met onze adviseur

Je kunt ons elke werkdag telefonisch bereiken tussen 08.30 en 17.00 uur.

Bel met ons

Stuur een bericht

Stuur een mail en wij reageren zo
snel mogelijk.

Lees meer