Onze werkwijze Mensen in beweging zetten

ArboAnders werkwijze

Onze werkwijze Mensen in beweging zetten

Onze werkwijze

Wij zetten in op bewustwording en preventie, voor een toekomst met perspectief. Dat doen wij door werkgever en werknemer een alles-overkoepelende dienstverlening aan te bieden, van onder andere arbo-preventiezorg, mediation en medische en re-integratiebegeleiding.  Met het oog op duurzame inzetbaarheid, ondersteunen wij werknemers bij een gelijkwaardige en voor hen waardevolle arbeidsinvulling. Zo kunnen en blijven zij met een goed gevoel, gezond en veilig aan het werk.

De ware kracht ligt in de mens verscholen

Mensen in beweging zetten, daar ligt onze kracht. Verder dan verzuim begeleiden, intrinsieke motivatie aanwakkeren voor verandering. Welke factoren spelen mee? Waar heb je zelf invloed op? Hoe kan je de regie terugpakken? Wij versterken het gevoel van eigenwaarde om zo te werken aan een zowel fysiek als mentaal gezonde, vitale en duurzame inzetbaarheid. Zo creëren we niet alleen bewustzijn, maar ook werkvermogen om Nederland draaiende te houden.
Intake bij ArboAndersIntake bij ArboAnders

Intake

Medewerkers beschikbaar houden voor werk begint met het hebben van een compleet beeld van de organisatie en het opdoen van de relevante inzichten.

Preventie begint met het doorgronden van een organisatie. Of het nu gaat om de cultuur van een organisatie of de manier waarop zij is ingericht. Wij willen de organisatie volledig kennen, omdat we alleen dan het juiste advies kunnen geven. Dankzij onze aanpak creëren we niet alleen inzicht maar zorgen we ook voor de noodzakelijke handvatten om stappen vooruit te zetten.

Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) / Arbobeheersysteem (ABS)

Elke vorm van werk heeft te maken met risico’s. Of je nu in de bouw werkt met machines, in een laboratorium met gevaarlijke stoffen of op kantoor met een te hoge werkdruk. Het is belangrijk dat ook binnen de organisatie de risico’s zoveel mogelijk worden verkleind. De RI&E beschrijft de risico’s in het bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid van de werknemers. Door de arbeidsrisico’s te inventariseren krijgt een werkgever snel inzicht in de situatie waar verbeteringen in de onderneming nodig zijn.

Het ArboBeheersSysteem (ABS) is een instrument dat structuur en samenhang brengt in maatregelen die nodig zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. In het ABS zijn alle beheersonderwerpen vanuit de Arbowetgeving direct inzichtelijk. Alle rapporten en documenten voortvloeiende uit de risico-inventarisatie, kunt u eenvoudig documenteren en digitaal (online) raadplegen.

Preventie

Wij maken het verschil door de focus te leggen op preventie. Door waardevolle kennis en inzichten te delen en bewustzijn van vitaliteit te stimuleren, zijn wij in staat veel verzuim te voorkomen.

Alle medewerkers van onze organisatie hebben de intentie om vooral preventief te handelen. Wij willen verzuim een stap voor zijn. Door onze expertise in te zetten maken we bedrijven gezonder en medewerkers gelukkiger. Zo zetten wij mensen in hun kracht.

Externe vertrouwenspersoon / Arboverpleegkundige / Mediator / Arbeidsdeskundige

De externe vertrouwenspersoon is een luisterend oor voor alle medewerkers die een melding of klacht hebben over ongewenst gedrag of een integriteitsschending op de werkvloer. De vertrouwenspersoon is binnen organisaties een waardevolle toevoeging in het beleid tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en heeft een positieve invloed op een veilig werkklimaat.

De Arboverpleegkundige (AVK) heeft een holistische visie en kijkt verder dan wetgeving en protocollen. De arboverpleegkundige heeft oog voor de organisatie en vertaalt in de rol van casemanager met een praktische en oplossingsgerichte benadering vragen rond medewerkers, HRM, gezondheidsmanagement, duurzame inzetbaarheid, bedrijfsvoering en cultuur om in acties gericht op preventie.

Conflicten kom je elke dag tegen, maar zijn pas problematisch wanneer het escaleert. Het niet aanpakken van destructieve communicatiepatronen leidt tot onherstelbare werkrelaties en conflicten. Samen met de mediator kan in een vertrouwelijk gesprek met alle partijen gekeken worden waar de verschillen in communicatie liggen om samen tot een constructieve oplossing te komen.

Niemand vindt het prettig om (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt te raken. Soms ziet de werkgever of de medewerker van tevoren aankomen dat de werkzaamheden door de medewerker op termijn niet meer haalbaar zijn. Dan is het voor zowel de medewerker als de werkgever belangrijk te weten welke mogelijkheden er dan wél zijn om duurzaam inzetbaar te blijven binnen de eigen organisatie of daarbuiten. De arbeidsdeskundige brengt deze opties in een preventief arbeidsdeskundig onderzoek in kaart.

PSA consulent

Intake bij ArboAndersPreventie bij ArboAnders
Intake bij ArboAndersVerzuim bij ArboAnders

Verzuim

Ondanks ieders inspanningen is verzuim niet volledig uit te sluiten. Mensen worden helaas nou eenmaal ziek of vallen om begrijpelijke redenen uit. Dan doen wij alles wat in ons vermogen ligt om medewerkers zo verantwoord en spoedig mogelijk terug te brengen in het arbeidsproces.

Onze werkwijze maakt het mogelijk om vanaf de eerste dag van uitval uw werknemer te begeleiden tijdens de re-integratie. Wij zorgen bij verzuim voor één vast aanspreekpunt: een eigen adviseur arbeid en verzuim die goed op de hoogte is van wat er speelt. Er is regelmatig contact met werkgever en werknemer en wij communiceren helder over alle acties binnen het proces van ziekteverzuim; zo weet iedereen waar hij aan toe is.

Adviseur arbeid & verzuim / Praktijkondersteuner bedrijfsarts / Bedrijfsarts

De adviseur arbeid en verzuim adviseert op het gebied van arbeid, verzuim en duurzaam inzetbaarheid. En begeleidt organisaties in de wet- en regelgeving rondom re-integratie en wat dit betekent in de praktijk.

De praktijkondersteuner bedrijfsarts brengt alle relevante informatie van de medewerker in kaart en maakt re-integratieafspraken. Met de re-integratieafspraken wordt door de bedrijfsarts een probleemanalyse opgesteld. Ook houdt de praktijkondersteuner bedrijfsarts contact met de medewerker om te kijken of de medische situatie veranderd en om deze, als dit nodig is, bij te stellen.

De bedrijfsarts is de functioneel leider van een behandelteam en is eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden die door het behandelteam worden uitgevoerd.

“Het verzuim preventie programma van ArboAnders is helemaal op ons afgestemd en dat werkt!”
Andrea Jongsma
Kinderwoud - opvang en ontwikkeling
“De expertise van ArboAnders in verzuimbegeleiding én preventie is een mooie aanvulling op onze kennis. Samen komen we verder.”
Willy Janssen
HR Omroep Flevoland
"Door de expertise en korte lijnen voelt ArboAnders als natuurlijk verlengstuk van onze verzuimbegeleiding”
Marijke Ypma
Hoofd Administratie, Boso Sneek

Acht redenen om contact met ons op te nemen

Focus op preventie
Oog voor de mens achter verzuim
Vast contactpersoon
Regelmatig contact
Praktisch uitvoerbare adviezen
Specialisten met een holistische kijk
Wij weten wat er bij jou leeft
Altijd een passend contract

Geïnteresseerd in een goed gesprek?