Een gewone Arbodienst
maar dan anders
Wilt u contact met ArboAnders

IMG_4436.jpg

Risico-inventarisatie & -evaluatie

Door de RI&E krijg je een globaal inzicht in de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen uw organisatie.

Lees meer
unsplash_hpjSkU2UYSU.jpg

Arbobeheersysteem (ABS)

Het ArboBeheerSysteem is een instrument dat structuur en samenhang brengt in maatregelen die je moet nemen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Lees meer
IMG_4496.jpg

Preventief Medisch Onderzoek

Iedere werkgever is verplicht zijn medewerkers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. Maar hoe werkt zo’n PMO eigenlijk?

Lees meer

IMG_7177.jpg

Werkplekadvies

Een goede, ergonomische werkplek is belangrijk en voorkomt of vermindert lichamelijke klachten.

De ergonoom/ bedrijfsfysiotherapeut van ArboAnders analyseert de werkzaamheden op de werkplek waarbij specifiek wordt gekeken naar werkhoudingen, werktechnieken en werkwijze. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van de fysieke belasting, houding- en bewegingsgedrag in relatie tot de ergonomie van de werkplek.


Lees meer

IMG_4483.jpg

Arbeidskracht

Inzicht in de balans van uw medewerkers door de energie- en de stressbronnen, in combinatie met de persoonlijkheid, gedragsstijl en weerbaarheid, te beoordelen.

Lees meer
unsplash_Y5bvRlcCx8k.jpg

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon inschakelen bij problemen op de werkvloer, ongewenste intimiteiten, discriminatie en pesten. 

Lees meer
unsplash_JaoVGh5aJ3E.jpg

Arbeids- en organisatieadvies

Op het gebied van arbeid en organisatie kunnen wij brede ondersteuning aan uw organisatie bieden.

Lees meer

veiligheid.jpg

Veiligheid

Onze veiligheidskundige richt zich op het geheel van belastende factoren dat in of door de werksituatie kan ontstaan en dat de gezondheid en/of het welzijn van de werknemer kan beïnvloeden. Dit vakgebied is gebaseerd op het herkennen, evalueren en beheersen van veiligheidsvraagstukken.


Lees meer

Vragen?

Vraag offerte aan

Je kunt ons elke werkdag telefonisch bereiken tussen 08.30 en 17.00 uur.

Aanvraag offerte