Een gewone Arbodienst
maar dan anders
Wilt u contact met ArboAnders

IMG_4436.jpg

Risico-inventarisatie & -evaluatie

Door de RI&E krijg je een globaal inzicht in de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen uw organisatie.

Lees meer
unsplash_hpjSkU2UYSU.jpg

Arbobeheersysteem (ABS)

Het ArboBeheerSysteem is een instrument dat structuur en samenhang brengt in maatregelen die je moet nemen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Lees meer
IMG_4496.jpg

Preventief Medisch Onderzoek

Iedere werkgever is verplicht zijn medewerkers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. Maar hoe werkt zo’n PMO eigenlijk?

Lees meer

unsplash_LtNvQHdKkmw.jpg

Arbeidsdeskundig onderzoek

Onze arbeidsdeskundige brengt bij arbeidsongeschiktheid in kaart wat de mogelijkheden zijn voor werkhervatting. 


Lees meer

IMG_4483.jpg

Arbeidskracht

Inzicht in de balans van uw medewerkers door de energie- en de stressbronnen, in combinatie met de persoonlijkheid, gedragsstijl en weerbaarheid, te beoordelen.

Lees meer
unsplash_Y5bvRlcCx8k.jpg

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon inschakelen bij problemen op de werkvloer, ongewenste intimiteiten, discriminatie en pesten. 

Lees meer
unsplash_JaoVGh5aJ3E.jpg

Arbeids- en organisatieadvies

Op het gebied van arbeid en organisatie kunnen wij brede ondersteuning aan uw organisatie bieden.

Lees meer

IMG_7177.jpg

Werkplekadvies

Een goede, ergonomische werkplek is belangrijk en voorkomt of vermindert lichamelijke klachten.

De ergonoom/ bedrijfsfysiotherapeut van ArboAnders analyseert de werkzaamheden op de werkplek waarbij specifiek wordt gekeken naar werkhoudingen, werktechnieken en werkwijze. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van de fysieke belasting, houding- en bewegingsgedrag in relatie tot de ergonomie van de werkplek.


Lees meer

Vragen?

Vraag offerte aan

Je kunt ons elke werkdag telefonisch bereiken tussen 08.30 en 17.00 uur.

Aanvraag offerte