Een gewone Arbodienst
maar dan anders
Wilt u contact met ArboAnders
Diensten

Arbeidskracht

geeft inzicht in de balans van uw medewerkers

Arbeidskracht

Arbeidskracht geeft u inzicht in de balans van uw medewerkers door de energie- en de stressbronnen, in combinatie met de persoonlijkheid, gedragsstijl en weerbaarheid, te beoordelen.

Onderwerpen in Arbeidskracht

 • Algemene gezondheid
 • Leefstijl
 • Klachten in het werk
 • Belasting in het werk
 • Bevlogenheid en Mentale belasting
 • Herstelbehoefte en Mentale stressklachten

Daarnaast zijn vragen opgenomen over hartfalen, suikerziekte/diabetes, astma/COPD en overgewicht/obesitas.

Werkwijze
De Arbeidskrachtmonitor kan op 2 manieren worden ingezet:

1) Als instrument met een gesprek en gezondheidscheck
2) Als instrument met gerichte individuele vervolgstappen

Bij beide manieren vult de medewerker de basisvragenlijst online in. De antwoorden op deze vragen worden tijdens het moment van invullen gewogen en beoordeeld.

Per onderwerp levert dit één van de volgende resultaten op:

 • Groen
  De balans van de medewerker is goed, er is geen aanleiding voor een aanvullend onderzoek.
 • Oranje
  Er lijkt onbalans, de medewerker scoort matig. De medewerker krijgt direct een verdiepende vragenlijst met het verzoek deze in te vullen.
 • Rood
  Er is onbalans.

Een medewerker kan maximaal 2 verdiepende vragenlijsten invullen. Wordt er op meer dan twee onderdelen oranje gescoord, dan wordt dit beschouwd als rood. Resultaat van het invullen, inclusief eventuele verdiepende, is groen of rood. Na het invullen van de vragenlijst krijgt de medewerker een terugkoppeling via de e-mail.

a) Instrument met een gesprek en gezondheidscheck

De vragenlijst wordt besproken met onze PMO-Adviseur. Tijdens het gesprek worden de resultaten uit de vragenlijst besproken. Daarnaast worden een aantal metingen uitgevoerd:

 • Biometrie (lengte, gewicht, BMI, vetmeting, bloeddruk en visus)
 • Cholesterol vingerprik
 • Urinetest (suiker, eiwit, witte bloedcellen en rode bloedcellen)

Voor de organisatie wordt bij voldoende deelname (groepsgrootte minimaal 15 deelnemers in verband met de privacy) een overzicht gemaakt van belangrijkste knelpunten, dit kan ook per afdeling. Dit wordt vertaald naar een concreet advies voor de organisatie.

b) Instrument met gerichte individuele vervolgstappen

Medewerkers die in balans zijn worden verder niet belast met onderzoeken of metingen. Voor medewerkers in onbalans wordt vastgesteld welke vervolgstap wenselijk is. Dit kan betekenen dat men in aanmerking komt voor:

 • Aanvullende medische keuring door de PMO-Adviseur,
 • Fitheidtest/conditietest,
 • Cursus tillen,
 • Training conflicthantering,
 • Consult bij de arbeidsdeskundige,
 • Consult bedrijfsfysiotherapeut,
 • Consult bij de bedrijfsarts,
 • Onderzoek door ergonoom.

Voor de organisatie wordt bij voldoende deelname (groepsgrootte minimaal 15 deelnemers in verband met de privacy) een overzicht gemaakt van belangrijkste knelpunten, dit kan ook per afdeling. Dit wordt vertaald naar een concreet advies voor de organisatie.

Vragen?

Bel met onze adviseur

Je kunt ons elke werkdag telefonisch bereiken tussen 08.30 en 17.00 uur.

Bel met ons