Een gewone Arbodienst
maar dan anders
Wilt u contact met ArboAnders
Diensten

Ruim 28% verzuimt door ...

klachten aan het bewegingsapparaat!

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Bij lichamelijke klachten naar de fysiotherapeut in plaats van de bedrijfsarts!

Uit onderzoek van het CBS, in samenwerking met TNO, blijkt dat ruim 28% verzuimt door klachten aan het bewegingsapparaat.

Wij zijn van mening dat bij uitval door deze klachten de fysiotherapeut de aangewezen professional is om de belastbaarheid van uw werknemer in kaart te brengen en een re-integratie plan op te stellen.

Onze klanten, zowel werkgevers als werknemers, ervaren deze fysiotherapeutische consulten als waardevol. De werknemer ontvangt immers het juiste advies op het moment dat hij/zij deze nodig heeft om te kunnen re-integreren. Indicaties voor fysioconsulten zijn alle klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

Wilt u een fysiotherapeutisch consult laten inplannen, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur arbeid en verzuim of bellen naar 0513-640398. 

 

Vragen?