Een gewone Arbodienst
maar dan anders
Wilt u contact met ArboAnders
Diensten

Risico inventarisatie & evaluatie

Ontdek de risico's binnen uw bedrijf

Is jullie RI&E nog actueel?

Elke vorm van werk heeft te maken met risico’s. Of je nu in de bouw werkt met machines, in een laboratorium met gevaarlijke stoffen of op kantoor met een te hoge werkdruk. Het is belangrijk dat ook binnen jullie organisatie de risico’s zoveel mogelijk worden verkleind. 

Een RI&E, wat is dat?
Onze collega Richard legt het in het kort aan je uit! 

Onze klant Polytemp Scientific ging je voor!
Tetty Heininga vertelt over de waarde van de RI&E.

ArboBeheerSysteem (ABS)
Samen met ons ArboBeheerSysteem houd je grip op je RI&E én het plan van aanpak. 

Uiteraard is onze RI&E aangevuld met de module COVID-19.

Ben je nieuwsgierig geworden? Bel of mail en mijn collega Richard helpt je graag verder.

Risico-inventarisatie & -evaluatie

De RI&E beschrijft de risico’s in het bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid van de werknemers. Door de arbeidsrisico’s te inventariseren krijgt een werkgever snel inzicht in de situatie waar verbeteringen in de onderneming nodig zijn.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de RI&E uit te voeren:

  • U voert de RI&E zelf uit en laat het resultaat toetsen.
  • U laat de uitvoering van de RI&E over aan ArboAnders.

ArboAnders vindt het van belang dat u zoveel mogelijk zelf de RI&E uitvoert. Dit vergroot niet alleen de betrokkenheid, maar zorgt voor een goede basis bij het opzetten van uw arbobeleid.

Er is keuze uit de volgende drie opties:

  • U gebruikt een RI&E die door de branche is ontwikkeld en goedgekeurd. Deze RI&E hoeft voor bedrijven < 25 medewerkers niet getoetst te worden.
  • U maakt gebruik van een RI&E die u al eerder heeft gebruikt.
  • U maakt gebruik van de RI&E van ArboAnders, via het ArboBeheerSysteem.

Toetsing RI&E:

  • Maakt u gebruik van een door een branche ontwikkelde RI&E die niet goedgekeurd is en/of u heeft meer dan 25 medewerkers, dan kunnen wij de toetsing verzorgen.
  • Ook een RI&E die eerder gebruikt is kunnen wij voor u toetsen.
  • Een RI&E die door ons uitgevoerd wordt is inclusief toetsing.

Werkwijze
Het beantwoorden van de vragen van de RI&E verloopt via het ArboBeheerSysteem (ABS). U ontvangt een toegangscode en wachtwoord om via www.arbobeheersysteem.nl de vragenlijst(en) in te vullen. U wordt automatisch door alle aspecten van de arbeidsomstandigheden geleid die voor uw organisatie van belang zijn.

Na het invullen maakt de adviseur van ArboAnders, aan de hand van de door u ingevulde vragenlijst, met u een rondgang door het bedrijf. Zo nodig past de adviseur, samen met u, de antwoorden op de vragen aan. De resultaten uit de vragenlijst worden omgezet naar een rapportage en een plan van aanpak. Met het plan van aanpak heeft u een overzicht van de risico’s en aandachtspunten die u moet oplossen.

Resultaat
Na het uitvoeren van de RI&E bent u in het bezit van een inventarisatielijst met de door u ingevulde antwoorden en een rapport met daarin het plan van aanpak. Het plan van aanpak vult u zelf verder aan met, wie is verantwoordelijk voor dat betreffende aandachtpunt en wanneer het punt dient te worden opgelost. U bent zelf verantwoordelijk bent voor het actueel houden van het plan van aanpak.

Het beheren en actueel houden van de RI&E
Een vervolg op de RI&E is het ArboBeheerSysteem. Dit systeem biedt de mogelijkheid om het plan van aanpak eenvoudig in te richten en actueel te houden. Bovendien worden aan het plan van aanpak beheersacties toegevoegd, die u helpen om de risico’s in uw bedrijf actief te beperken.

Concreet: de uitvoering van de RI&E in 5 stappen

1.    Beantwoorden van de vragenlijsten RI&E
De vragenlijsten zijn verdeeld in de onderwerpen Beleid & Organisatie en Op en Om de Werkplek.
2.    Vragenlijst arbeidsomstandigheden werknemers
Om werknemers bij de RI&E te betrekken, is er voor alle werknemers een vragenlijst arbeidsomstandigheden.
3.    Het uitvoeren van de rondgang
Nadat de vragenlijsten ingevuld zijn, maakt de adviseur met de verantwoordelijke persoon een rondgang door uw bedrijf om de ingevulde vragenlijsten te toetsen.
5.    Het opstellen en bespreken van de rapportage
De resultaten uit de gesprekken en de vragenlijsten worden omgezet naar een plan van aanpak. Met het plan van aanpak heeft u een overzicht van de aandachtspunten binnen uw organisatie.
5.    Het beheren en actueel houden van de RI&E
De rapportage en het plan van aanpak worden opgenomen in het ABS. Met behulp van het ABS kunt de aandachtspunten uit het plan van aanpak stapsgewijs uitvoeren.

Bovenstaande punten worden altijd afgestemd met de klant.

Vragen?

Bel met onze adviseur

Je kunt ons elke werkdag telefonisch bereiken tussen 08.30 en 17.00 uur.

Bel met ons