Een gewone Arbodienst
maar dan anders
Wilt u contact met ArboAnders
Diensten

Vertrouwenspersoon

Psychosociale hulpverlening binnen handbereik.

Nieuwsgierig naar onze vertrouwenspersoon?

Bekijk dan het filmpje!


Animatiefilmpje

Vertrouwenspersoon als onderdeel van beleid tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

Onze vertrouwenspersoon is er voor werknemers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag op de werkvloer zoals:

  • agressie en geweld
  • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
  • pesten
  • discriminatie

Onze vertrouwenspersoon fungeert als externe eerste opvang voor uw werknemers op het gebied van bovenstaande ongewenste omgangsvormen. Om goed gebruik te maken van de dienstverlening vertrouwenspersoon is het belangrijk dat de zichtbaarheid van onze vertrouwenspersoon wordt vergroot binnen uw organisatie.

Wat kan onze vertrouwenspersoon voor uw werknemers betekenen?
Naast het bieden van eerste opvang, begeleidt onze vertrouwenspersoon uw werknemers bij eventueel te ondernemen stappen. Onze vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en helderheid in de mogelijkheden hoe om te kunnen gaan met de ontstane problematiek. Met een speciaal instrument begeleidt onze vertrouwenspersoon uw werknemer naar een interventie op maat.

Wat kan onze vertrouwenspersoon voor uw organisatie betekenen?
Onze vertrouwenspersoon kan bij aanvang van de samenwerking samen met de directie of afdeling Human Resource een protocol op maat opstellen welke passend is binnen uw eigen organisatie. Het geven van gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van ongewenste omgangvormen wordt minimaal een keer per jaar besproken waarbij onze vertrouwenspersoon een jaarverslag opstelt. Deze frequentie kan op verzoek van de directie/HR worden opgevoerd als daar aanleiding toe bestaat. Indien nodig verzorgt onze vertrouwenspersoon op maat gemaakte trainingen op het gebied van de omgang met ongewenste omgangsvormen en houdt de organisatie op de hoogte van nieuwe juridische ontwikkelingen op het gebied van PSA. Het grote voordeel voor uw organisatie in het aanstellen van onze vertrouwenspersoon is positieve invloed krijgen op het behouden van een veilige en prettige werksfeer. Onze  vertrouwenspersoon biedt altijd volledige onafhankelijkheid.

Jaarlijks stelt onze vertrouwenspersoon een jaarverslag op, waarin gerapporteerd wordt welke werkzaamheden in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Bij deze rapportage zal vanzelfsprekend de privacy van alle betrokkenen worden gewaarborgd.

Bereikbaarheid
Uw werknemer kan per mail of telefonisch contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Desgewenst kan er een afspraak gemaakt worden voor een gesprek op locatie of via beeldbellen.

 

Vragen?

Bel met onze adviseur

Je kunt ons elke werkdag telefonisch bereiken tussen 08.30 en 17.00 uur.

Bel met ons