Een gewone Arbodienst
maar dan anders
Wilt u contact met ArboAnders
Diensten

Werkplekadvies

Voorkom lichamelijke klachten door een prettige werkomgeving

Werkplekadvies

Een goede, ergonomische werkplek is belangrijk en voorkomt of vermindert lichamelijke klachten.

Individueel werkplekadvies
Bij een individueel werkplekonderzoek voert de ergonoom de volgende werkzaamheden uit:

  • Interview met de betrokken medewerker, waarbij er nadrukkelijk gekeken wordt naar de ‘5 W’s’ (werktaken, werktijden, werkwijze, werkdruk en werkplek).
  • Algemene beoordeling van de werkplek (algemeen onderzoek), beoordeling en beschrijving van omgevingsfactoren zoals klimaat, geluid en licht.
  • Observatie van de werkhouding en de werktechnieken.
  • Beoordeling en instellen van de werkplekergonomie (specifiek onderzoek); instellen van de bureaustoel, bureaublad en stand en positionering van de monitor.
  • Rapportage n.a.v. het individuele werkplekonderzoek, met daarin de conclusies en adviezen.

Een individueel werkplekonderzoek vindt vaak plaats op medische indicatie maar kan uiteraard op nadrukkelijk verzoek uitgevoerd worden.

Groepsgewijs werkplekadvies
Bij een groepsgewijs onderzoek beoordeelt de ergonoom de werkplekken op ergonomische aspecten van groepen medewerkers. Het groepsgewijze aanpak luidt als volgt:

  • Korte instructie van 30-45 minuten over beeldschermwerk, risico’s en het instellen van het meubilair. De grootte per groep bedraagt 10 tot maximaal 15 personen. Aan de hand van de instructie kunnen de medewerkers vervolgens zelf hun werkplek trachten in te stellen
  • De ergonoom zal vervolgens iedere medewerker op zijn werkplek bezoeken om de instellingen na te meten en te optimaliseren.

De hierboven omschreven aanpak heeft twee belangrijke voordelen. De kosten per medewerkers worden door de groepsgewijze aanpak relatief laag gehouden. Daarnaast wordt door deze aanpak een actieve deelname van de medewerkers gevraagd, waardoor de kennis en zelfredzaamheid van de medewerkers wordt vergroot!

Vragen?

Bel met onze adviseur

Je kunt ons elke werkdag telefonisch bereiken tussen 08.30 en 17.00 uur.

Bel met ons