Een stapje voor in ziekteverzuim verlagen

Een stapje voor

in ziekteverzuim verlagen

Bij ArboAnders geloven we: liever verzuim voorkomen dan begeleiden bij uitval, al staan we natuurlijk ook bij dat laatste voor onze klanten klaar. Robert Veldman bezoekt bedrijven die vanwege hun omvang doorlopend te maken hebben met verzuim en daar grip op willen krijgen. Vaak is hun vraag: Hoe kunnen we het verzuimpercentage verlagen? Samen met de werkgever onderzoekt hij de mogelijkheden om antwoord te geven op de vraag: Hoe kunnen we vitaliteit en betrokkenheid op de werkvloer bevorderen?

Gevolgen van hoog ziekteverzuim

“Bedrijven benaderen mij wanneer ze hun verzuimcijfers willen verlagen. Wat als hoog wordt beschouwd, varieert per branche, maar het landelijk gemiddelde ligt tussen de vijf en zes procent. Ieder eerste bezoek begint met de organisatie leren kennen. Wat ze inhoudelijk doen, maar ook wat de cultuur is, waar ze tegenaan lopen op gebied van vitaliteit en verzuim en wat ze al hebben geprobeerd. Een hoog ziekteverzuim heeft consequenties voor de continuïteit, planning en omzet van een bedrijf. Het kan zelfs zijn weerslag hebben op de cultuur, waardoor de drempel voor regelmatig ziekmelden gevoelsmatig heel laag komt te liggen. De beginsituatie in beeld brengen om vervolgens een gewenste situatie te formuleren met heldere adviezen hoe daar te komen, dat zie ik aan tafel als mijn toegevoegde waarde.”

Symptoombestrijding of voorkomen?

“Ik vind het belangrijk om niet klakkeloos adviezen aan te dragen, maar te vragen aan de werkgever waar volgens hem of haar de oplossing ligt. Ik ga in gesprek over wat er wordt gedaan op preventie en verzuimbegeleiding en of dit echt voorkomen is of eerder symptoombestrijding? Een regel waarmee je symptoom bestrijdt is bijvoorbeeld ziekmelders direct in contact brengen met de arbodienst, in de hoop zo het verzuim te verkorten. Je kunt ook inzetten op het voorkomen van die ziekmeldingen, door te sturen op vitaliteit, betrokkenheid en duurzame inzetbaarheid. Stel dat je positief sturend bent, welke mogelijkheden zie je dan om de regie op verzuim terug te pakken? En welke waarde levert dat op, op de lange termijn? Die eyeopeners, daar ga ik voor.”

Investeren in de relatie

“Goed in contact zijn met je mensen, daarmee heb je een van de meest invloedrijke mogelijkheden in handen om zelf regie te pakken op verzuim. Je doet dit door in de relatie met medewerkers te investeren en regelmatig in gesprek te gaan over hoe het met iemand gaat. Hoe zit je op je werkplek? Hoe is het met je vitaliteit? Hoe gaan de dingen thuis? Hoe is je werk/prive balans? Zo kan je meedenken over hoe je iemand kunt ondersteunen, en dat reikt verder dan de voordeur van het bedrijfspand. Ook in geval van uitval is het van grote waarde dat dit type gesprek voor je mensen niet nieuw is. Als Arbodienst hebben wij een adviesrol, jij hebt als werkgever een beeld van het gehele plaatje en jouw mogelijke invloed daarop.

Gelijkwaardige partner

“Wij streven ernaar voor onze klanten een gelijkwaardige partner te zijn, geen leverancier. We komen met werkgevers tot een preventieve aanpak op maat, zodat deze ook echt gedragen wordt. We investeren in duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, bevlogenheid en betrokkenheid. Als gevolg hiervan gaat het verzuimpercentage in bijna alle gevallen omlaag. Een langetermijnoplossing in het verlagen van ziekteverzuim, dat is voor ons de betekenis van ‘altijd een stapje voor’.”

Ben je benieuwd naar hoe je als werkgever verzuim in je bedrijf kunt beïnvloeden? Of wil je meer weten over onze preventieve aanpak en bijbehorende diensten? Stuur je verzoek in via https://www.arboanders.nl/contact. 

Ervaren hoe wij het verschil maken?

Neem dan vandaag nog contact met ons op.