Sollicitanten met een verzuimverleden

Sollicitanten

met een verzuimverleden

Er spelen momenteel twee uitdagingen op de arbeidsmarkt: enerzijds hebben werkgevers moeite met aantrekken van geschikt personeel, anderzijds is er veel ziekteverzuim onder werkend Nederland. Je bent als werkgever hartstikke blij als je een geschikte kandidaat hebt gevonden, maar de kans dat iemand uit een situatie van langdurig ziekteverzuim komt is aanwezig. De no-riskpolis helpt werkgevers om de risico’s bij het aannemen van nieuw personeel te beperken. In dit artikel leggen we deze regeling graag aan je uit.

Wat is de no-riskpolis?

Om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken om een medewerker met een verzuimverleden of arbeidsbeperking in dienst te nemen, is de no-riskpolis in het leven geroepen. Als een medewerker een no-risk polis heeft, betaal je als werkgever tijdens ziekte minder of geen loon door. De medewerker heeft namelijk recht op een uitkering via het UWV. Wanneer deze medewerker ziek blijft en recht heeft op een WIA-uitkering, dan wordt deze niet aan de werkgever doorberekend. Uit cijfers van het UWV blijkt dat niet eens de helft van de werkgevers gebruik maakt van deze mogelijkheid. 

In gesprek met de sollicitant 

In gesprek met een sollicitant zal je mogelijk vragen waarom iemand bij zijn vorige werkgever is vertrokken. Mocht dit vanwege ziekteverzuim zijn, dan hoeft de sollicitant dit niet te vertellen, maar mogelijk doet hij of zij dit wel. Wees je er van bewust dat je een sollicitant nooit rechtstreeks mag vragen naar zijn gezondheid of ziekteverleden.

Komt een sollicitant vanuit een verzuimsituatie bij je op gesprek en wordt dit tijdens het gesprek duidelijk, blijf dan open kijken naar de mogelijkheden. Bespreek met elkaar wat diegene zoekt in een nieuwe werkgever en hoe je kunt ondersteunen zodat iemand inzetbaar blijft. Wat zoekt iemand? Wat heeft iemand nodig? Overweeg eventueel een proefplaatsing. 

Wat is een proefplaatsing?

Bij een proefplaatsing komt iemand, na goedkeuring van het UWV, twee maanden bij jou in dienst met behoud van uitkering. Als werkgever betaal je gedurende die twee maanden geen salaris Zo kan er goed worden gekeken of iemand in staat is om de rol te vervullen. Meer informatie over een proefplaatsing lees je hier: Toelichting voordelen en regelingen | UWV | Werkgevers

Vragen naar een no-riskpolis

Komt het verzuimverleden tijdens het sollicitatiegesprek niet ter sprake, dan kan je hier als werkgever na twee maanden na indiensttreding (niet eerder) naar vragen. Dat wil zeggen: vragen naar een no-riskpolis. Een medewerker is wettelijk verplicht deze vraag te beantwoorden. Twijfelt de medewerker of dit van hem op toepassing is, dan kan hij zijn status opvragen bij het UWV. Je doet er als werkgever goed aan deze uitvraag te borgen in je interne HR proces. 


De no-riskpolis is o.a. van toepassing op:

  • Medewerkers die na twee jaar ziekte recht hebben op een WIA-uitkering
  • Medewerkers met een nieuw dienstverband, die na twee jaar ziekte een afwijzing voor een WIA-uitkering hebben ontvangen (<35% arbeidsongeschikt)
  • Medewerkers met een Wajong uitkering 
  • Oudere medewerkers die vanuit de WW in dienst zijn getreden (onder bepaalde voorwaarden)


Een volledig overzicht is te vinden op de website van het UWV.


Mijn nieuwe medewerker heeft een no-riskpolis

Stel dat je nieuwe teamlid de vraag met ‘ja’ beantwoordt, hoe gaat het dan verder? Allereerst is het goed om te bespreken hoe je je medewerker kunt ondersteunen om uitval te voorkomen. Weet ook dat ArboAnders ondersteuning kan bieden vanuit preventie. Je kunt als werkgever sparren met onze Adviseur Arbeid en Verzuim, of denk aan het inzetten van onze coach, die de medewerker ondersteunt en begeleidt. Medewerkers met een no-riskpolis hoef je niet mee te verzekeren op de verzuimverzekering, geef dit dus altijd aan je verzekeraar door. 

Als een medewerker met een no-riskpolis ziek wordt, geef dit dan binnen zes weken door aan het UWV. De uitkering wordt betaald vanuit het UWV, maar als werkgever blijf je gedurende twee jaar verantwoordelijk voor het re-integratieproces.Meer informatie over de no-riskpolis lees je op de website van het UWV. 

Hoe lang geldt de no-riskpolis? 

De no-riskpolis geldt voor een periode van 5 jaar vanaf de start van het dienstverband of vanaf het moment van toekenning van de WIA uitkering. Soms is verlenging met nog 5 jaar mogelijk, dit moet dan bij het UWV worden aangevraagd. Hiermee wordt het vangnet voor langere tijd behouden. Voor een aantal groepen is de no-riskpolis onbeperkt geldig, denk aan medewerkers die:

  • Vallen onder de banenafspraak en zijn opgenomen in het doelgroepregister
  • Een Wajong uitkering hebben
  • Een WSW indicatie hebben
  • Beschut werken

 

Behoefte aan een goed gesprek?

Wij snappen dat dit complexe materie is om te doorgronden, als je als werkgever ook nog zoveel meer te doen hebt bij het runnen van je bedrijf. Roept bovenstaande vragen op, of heb je behoefte aan een goed gesprek over vitaliteit en veerkracht? Vraag dan een adviesgesprek aan met een van onze verzuimspecialisten. We zijn altijd dichtbij. 

Ervaren hoe wij het verschil maken?

Neem dan vandaag nog contact met ons op.