Wat we leerden uit ons klanttevredenheidsonderzoek

Wat we leerden

uit ons klanttevredenheidsonderzoek

Commercieel directeur Angelique Spoor over de opvallende uitkomsten uit ons klanttevredenheidsonderzoek

We willen van waarde zijn voor onze klanten. Het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) helpt ons daarbij, door inzichtelijk te maken waar we kunnen verbeteren en welke behoeften er leven bij werkgevers, de klanten van ArboAnders. Het is voor ons dus een middel tot een doel: met onze dienstverlening een partner zijn voor onze klanten, zodat zij met vitale medewerkers kunnen ondernemen en zo hun zakelijke droom verwezenlijken. Het KTO is door 276 werkgevers ingevuld. Op de vraag 'als u de totale ervaring met ArboAnders een rapportcijfer zou moeten geven, wat zou dat dan zijn?' gaf 46% van de klanten het gemiddelde rapportcijfer van 8 of hoger. Met plezier delen we de uitkomsten en wat we hiervan leerden. 


Opvallende uitkomsten


  • Uit het KTO blijkt dat onze adviseurs arbeid en verzuim het klankbord zijn voor de klant. Ze worden gezien als experts als het gaat om verzuimbegeleiding. Door meer te investeren in de kennis en kunde van onze adviseurs zal de kwaliteitsbeleving van klanten toenemen.
  • Vanuit meerdere KTO’s in het verleden bleek dat onze bereikbaarheid als kritisch werd beoordeeld. Inmiddels zijn maar 7% van de klanten ontevreden over de bereikbaarheid van onze organisatie. 
  • Uit het onderzoek blijkt ook dat werkgevers aangeven dat de betreffende werknemers tevreden zijn over onze praktijkondersteuners en bedrijfsartsen (respectievelijk 66% tevreden-zeer tevreden en 63% tevreden-zeer tevreden).
  • Door onze focus te leggen op preventie bieden we diensten die de waarde van de mens centraal stellen. We kijken verder dan de problemen van nu. En zo maken we onze belofte waar: altijd een stapje voor. Er is onder onze klanten ook een duidelijke behoefte aan dienstverlening gericht op preventie. Uit het onderzoek blijkt dat we moeten werken aan de bekendheid van deze diensten. Zo wist bijvoorbeeld 47% niet dat we een vertrouwenspersoon kunnen bieden. Is 43% niet bekend met onze dienstverlening in PMO & PAGO, 45% weet niet van onze support bij een RI&E en 44% wist niet dat we trainingen bieden gericht op preventie. 


Onze ambities


De uitkomsten uit KTO gebruiken wij om onze dienstverlening te verbeteren en onze ambities waar te maken, namelijk: 

  • We zorgen dat wij kwalitatief hoogwaardige verzuimbegeleiding en re-integratie advisering blijven bieden.
  • We doen de juiste dingen en die doen we goed. We kijken naar wat in iedere specifieke situatie nodig is en hebben oog voor wat er zich in een organisatie afspeelt.
  • Samen werken we aan het doorontwikkelen van toonaangevende diensten. Onze mensen zijn en blijven goed toegerust.


Waar branden de lampjes?

Eigenlijk is preventief handelen in je eigen organisatie vergelijkbaar met de APK-procedure van je auto. Die voer je ook ieder jaar uit om de situatie in kaart te brengen en mogelijke problemen vroegtijdig te signaleren. Welke lampjes branden er? Waar moet je in investeren om het goed te houden? En hoe voorkom je dat het hele systeem vastloopt? In Arboland is de RI&E je APK. Een RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) is een veiligheidscheck op de werkplek in Nederland. Het gaat erom de gevaren op je werk te ontdekken, te kijken hoe erg ze zijn en hoe vaak je ermee te maken krijgt. Daarna maak je een plan om de risico's te verminderen, voer je de verbeteringen uit en houd je in de gaten of het werkt. Het doel is om te zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken, ongelukken voorkomen worden, en dat je aan de wet voldoet. 


Je mensen zijn je kapitaal

We leven in een andere tijd. Werknemers kiezen voor organisaties waarmee ze zich verbonden voelen. Waar ruimte is voor ontwikkeling en ze zich gezien en gehoord voelen. Zorg dat je mensen inzetbaar blijven en dat je ze binnenhoudt. Zorg dat ze hun werk goed kunnen uitvoeren, blijf ze boeien en binden. Met de huidige tekorten en uitval door beroepsziekte is de focus op preventie belangrijker dan ooit. Investeer daarin. Wij weten namelijk: iedere euro geïnvesteerd in preventie levert je twee euro op.

Je leest meer over onze diensten op preventie, zoals de vertrouwenspersoon en PMO & PAGO, in onze werkwijze: https://www.arboanders.nl/onze-werkwijze. Benieuwd naar onze trainingen op dit vlak? Neem dan een kijkje op onze Academy: https://www.arboanders.nl/academy.

In gesprek over hoe je kunt inzetten op preventie? Neem contact op met je adviseur of bel ons op 0513-640398.

Ervaren hoe wij het verschil maken?

Neem dan vandaag nog contact met ons op.